Yeni Girişimleri Başarısızlığa Götüren Beş Ana Faktör

Büyük umutlarla kurulan yeni girişimlerin % 90’ı ne yazık ki birkaç yıl içinde kapanıyor. Yeni girişimler üzerine araştırma yapan uzmanların saptamalarıyla oluşturulmuş başarısızlığın ana nedenlerini sıralayan grafiği sayfanın en altında görebilirsiniz. Elbette girişimlerin başarısız olduğu pek çok durumda aşağıdaki nedenlerden birkaç tanesine rastlayabiliriz.Başarısızlık nedenlerini gruplandırdığımızdaysa ana faktörler olarak aşağıdakiler karşımıza çıkıyor:

 

  • Plansızlık ve Odaklanma Eksikliğinden Kaynaklanan Hatalar

Yeni bir işe girişmek için en önemli şey “iyi bir fikir” olsa da ne yazık ki işin büyümesi için tek başına bu yeterli değil. Bir girişimin başarıya ulaşması için üretimi, mali yapıyı ve genel olarak tüm bir işi modelleyen kapsamlı bir iş planına gereksinim var. ‘Neyi ne kadar üreteceksiniz?’, ‘Nasıl pazarlayacaksınız?’, ‘Kaç kişiye gereksiniminiz var?’, ‘Ne kadarlık bir finansman gereksiniminiz var?’, ‘Geleceğe ilişkin tahminleriniz nedir?’, ‘Olası riskler ve önlemleri nelerdir?’ gibi kapsamlı bir iş planınız yoksa hem dışarıdan finansman bulmanız, hem de kendinizi çalışanlarınıza, müşterilerinize ve size finansal destek sağlayacak fonlara anlatmanız mümkün olmaz.

 

  • Mali Yapıdaki Yetersizlikler ve Finansal Hatalar

Pek çok yeni girişim için en büyük sorun finansman eksiğidir. İşin ilginç tarafı bu eksiklik işler iyi gittiğinde daha çok belirgin hale gelir. Öyle ki, müşterilerinizin yeni bir siparişini karşılamak için gerekli hammadde, personel, lojistik kaynağını bile bulamayacak duruma gelebilirsiniz. Eğer düzgün bir bütçeniz ve iyi bir finansal yönetiminiz yoksa belki de birkaç yıl içinde çok büyük bir işletme halini alacakken, nakit sıkışıklığından ötürü siparişlerinizi yetiştiremez ya da personele maaş ödeyemez duruma düşebilirsiniz. Bununla başa çıkmanın en iyi yolu henüz işin başındayken finansal risklerinizi hesaplayıp gerekli önlemler almak.

 

  • Ürün/Hizmet Seçiminde Yapılan Hatalar

Yeni girişimlerin başındaki belalardan birisi de tecrübe eksikliğinden dolayı bir pazarda başarılı olan bir örneği yeterince araştırmadan farklı bir pazarda piyasaya sürmek. Ürününüze/hizmetinize ne kadar güvenirseniz güvenin, yeterince ön araştırma yapmadan bir ürünü piyasaya sürmek, az miktardaki sermayenizin de yok olmasına neden olabilecek bir risk almak anlamına gelebilir.

 

  • Yetersiz Pazarlama ve Müşteriyi Dinlememek

Ürün/hizmet seçiminiz ve diğer konularda son derece doğru kararlar vermiş olsanız da eğer bir kulağınız müşteride değilse zaman içinde piyasadan silinmeniz kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle işinizi geliştirmek için hem iyi bir pazarlama yönetimine hem de müşteriye odaklanmış bir işletme yapısına gereksiniminiz var. Bir tekel piyasası olmadıkça, müşterisini dinlemeyen her firma değer yitirir.

 

  • İnsan Kaynaklarına Önem Vermemek ve Çalışanların Seçimindeki Hatalar

Yeni girişimlerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi iyi bir takım oluşturamayıp, piyasadaki diğer firmalarla rekabet edememek. Yaptığınız iş, az sayıda kişiye gereksinim duysa bile konusunda bilgili, şirket kültürüyle uyumlu, tutkularınızı paylaşan çalışanlarınız olmalı. Pek çok yeni girişim, çalışan seçimindeki hatalar ve sürekli değişen kadrolar nedeniyle başarısız olup kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

 

https://www.cbinsights.com/research-reports/The-20-Reasons-Startups-Fail.pdf