Kriz Yönetimi

Son günlerde ülkece yaşadığımız olaylar “Kriz Yönetimi” konusunu yeniden gündemimize taşıdı. Bu konuda pek çok uzman da görüşlerini açıklama fırsatı buldular. Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki “Kriz Yönetimi” kriz başladığı anda değil krizin öncesinden planlanmış olmalı ve kriz geçip, tüm koşullar normale dönünceye kadar da bu olağanüstü koşullara uygun bir yönetim ortaya konmalı. Bu açıdan kriz yönetimini, kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası olarak üç ayrı dönemde incelemekte yarar var. Bir krizi iyi yönetmek için, kuşkusuz kriz öncesinde iyi bir hazırlık yapmış olmak gerekir. Kriz anında risk hesaplamaları yapıp olası senaryoları karşılaştırmak için yeterli zamanınız olamayacağından, tüm bunları daha önceden tasarlayıp yazmış olmalısınız. Şimdi bu üç farklı dönemde neler yapılabilir, buna bakalım:

Kriz Öncesinde

 • Adil, açık, şeffaf bir yönetim modeli ortaya koymak.
 • Çalışanlar arasında, müşterilerde ve iş ortaklarınızda mutlak bir güven duygusu yaratmak.
 • Risk noktalarını belirleyerek, her farklı konu için bir eşik tespit edip, bu eşik aşıldığında devreye girecek Erken Uyarı Sistemleri oluşturmak. Risklerden, daha ortaya çıktığı anda haberdar olmak.
 • Hem insan kaynağı, hem makine parkı hem de malzeme açısından kriz anında uygulamaya konulacak yedekleme planlarına sahip olmak.
 • Olası risklere karşı farklı hareket planlarını hazırlamış olmak.

Kriz Anında

 • Yönetimin, daha önceden yapısı belirlenmiş, acil karar alabilme yeteneğine sahip, gerilime dayanıklı, esnek düşünebilen ve risk hesabı yapabilen kişilerden oluşan bir Kriz Yönetim Kurulunca üstlenilmesini sağlamak.
 • Çalışanlara, müşterilere, iş ortaklarına ve hissedarlara yönelik bilgi akışını sağlayacak kanalları açık tutmak.
 • Stresin paniğe dönüşmesine izin vermemek. En kısa sürede, soğukkanlılıkla hareket edilmesini sağlayacak bir hareket planı oluşturup, bunları tüm kanallardan duyurmak.
 • Çaresiz veya başıboş bir görünüm verilmesine engel olmak.
 • Kriz sırasındaki tüm engellere karşı örgütsel yapıyı ayakta tutmak.

Kriz Sonrasında

 • En kısa süre içinde normal düzene geçilmesini sağlayarak kriz ortamından çıkmak.
 • Kriz sırasında yapılan hataları, çalışanların gözlemlerini ve dışarıdan farklı görüşleri ele alarak hep birlikte değerlendirmek. İleride yaşanabilecek benzer durumlar için gerekli dersleri çıkarıp gereken noktalarda politika ve prosedürleri revize etmek.

Elbette bütün bu önlemlere karşın öngörülmedik durumlar veya hesaplanandan çok daha büyük riskler ortaya çıkabilir ancak iyi bir hazırlık yaptıysanız, en karanlık köşede bile kaçış noktalarını görebilecek fazladan birkaç gözünüz var demektir.

.............................

Siz de krizlere hazırlıklı olmak ve yetkinliklerinizi geliştirmek için OffCourse Eğitimlerine katılın. Kendinize yatırım yapın! (OffCourse)