E-Öğrenme Tasarımı İçin Beş Farklı Model

 

İyi bir e-öğrenim projesinin yolu iyi bir eğitim modeli tasarlamaktan geçiyor. Eğer geleneksel eğitim araçlarıyla bir eğitim hazırladıysanız bu konuda iyi kötü bir fikriniz var demektir ancak e-öğrenim söz konusu olduğunda elinizde çok daha fazla araç ve esneklik olacağını da unutmayın. Geleneksel yöntemlerle online eğitimin sağladıklarını kıyasladığımızda küçük bir nehirde yolculuk yapmakla bir okyanusa açılmak arasındaki kadar keskin bir fark olacak.

Yeterince gözünüz korktuysa, şimdi farklı Kişiler/Ekipler tarafından oluşturulmuş bu modellere bir göz atalım ve unutmayalım ki bizim modelimiz kendi amaçlarımıza, olanaklarımıza, eğitimcilerimize ve katılımcılarımıza uygun olacak biçimde özel olarak tasarlanmalıdır. Buradaki modellerin ancak, kendimize özgü modelimizi geliştirirken bize fikir vermek anlamında yararı olabilir. Şimdi dünyada kabul gören ana modeller ve bu modellerin yapı taşlarını sıralayalım:

 

 • ADDIE Modeli

Bu model Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. En yaygın model olarak görünen ADDIE Modelinin adımları sırayla,

 • Analiz,
 • Tasarım,
 • Geliştirme,
 • Uygulama,
 • Değerlendirme.

 

 • DICK &CAREY Modeli

Dick ve Carey, kapsamlı bir hedefe ulaşmak için eğitimin bileşenlerini küçük parçalar haline bölüp, daha sonra bu parçaların bir araya getirilmesiyle hedefe ulaşan farklı bir model öneriyor.
 

 

 • ROBER GAGNE Modeli

ID model denilen bu yaklaşımda dokuz farklı adım var:

 • Dikkat Çekin,
 • Katılımcıları eğitimin hedefiyle ilgili bilgilendirin,
 • Önceki eğitimlerde öğrendiklerini hatırlatarak ilerleyin,
 • İçeriğinizi hazırlayın,
 • Eğitimin ilerleyişi hakkında yol gösterici olun,
 • Başarıyı ortaya çıkaracak yöntemler geliştirin,
 • Geri bildirimde bulunun,
 • Performansı ölçün,
 • Bilgiyi pekiştirecek ve yapılan işe aktaracak yöntemler sunun.

 

 • MİNİMALİST Model

Minimalist Model de dokuz adım içeriyor:

 • Eğitimle ilgili olası sorunları tanımlayın,
 • Katılımcıların karakteristik özelliklerini araştırın,
 • İçeriği oluşturun,
 • Eğitimin amacını belirleyin,
 • Hedeflinize en uygun olacak biçimde eğitimlerin sırsını belirleyin,
 • Eğitim stratejinizi belirleyin,
 • Eğitimin mesajını ve katılımcıya nasıl ulaşacağını belirleyin,
 • Hedeflere ulaşılıp ulaşılıp ulaşılmadığını ölçen değerlendirme araçları geliştirin,
 • Eğitim içeriğini destekleyecek ek kaynaklar bulun.

 

 • EMPATİK Model

Empatik tasarım modeli beş ana adımdan oluşuyor:

 • Gözlem yapın,
 • Bilgi toplayın,
 • Düşünün, tartışın, analiz edin,
 • Çözümler konusunda beyin fırtınası yapın,
 • Prototipler tasarlayın.